Chăm sóc tốt người cao tuổi, giảm gánh nặng cho xã hội
Chăm sóc tốt người cao tuổi, giảm gánh nặng cho xã hội

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã, đang triển khai mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Các CLB này hoạt động trên cơ sở hỗ trợ của một số tổ chức nhân đạo, từ thiện và các nguồn huy động khác. Đặc biệt, ở tỉnh Thanh Hóa, các CLB được sự hỗ trợ đắc lực của nguồn Quỹ Chăm...